6051 Filtr A 1

Dostupné po přihlášení

Filtr A1

SKU: 6051 Kategorie:
Po přihlášení

Popis

Uhlovodíky např: toluen, benzen, xylen, styren, cyklohexan, trichlorethylen, tetrachlormetan
Organická rozpouštědla a ředidla např: benzín, petrolej, nafta, minerální terpentýn, etylenglykol, metylisobutylketon, isobutanol a další

Filtr A1

Další informace

m.j.